Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť «TechSportPRO s.r.o.» IČO: 51463741 , Bratislava, 83104, Slovakia

ako prevádzkovateľ  (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2.  Používateľské údaje o návšteve našich webových stránok

Informácie, ktoré získavame počas vášho používania našich webových stránok využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame.

Nástroje využívané na analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok:

 •          Google Analytics
  Dáta, ktoré zbiera nástroj Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobné údaje zbierané nástrojom Analytics sú automaticky vymazávané po 26 mesiacoch od Vašej poslednej interakcie s našimi webstránkami.

3.  COOKIES

Pri použití webových stránok upstudio.pro dochádza k ukladaniu súborov cookies (identifikačných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

Nástroje ukladajúce Cookies do Vášho zariadenia na základe nášho poverenia, platnej sprostredkovateľskej zmluve a účinnej spolupráce s nimi:

 •          Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
 •          Google Adwords (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
 •          Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/gdpr)
 •          V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
 •          dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
 •          dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam upstudio.pro (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok upstudio.pro, najmä negarantuje možnosť prispievať do diskusie v častiach blog a magazín.

Ako vymazať alebo zablokovať Cookies

Zobraziť, zmeniť a nastaviť ukladanie Cookies spoločnosťou Google si môžete kontrolovať nainštalovaním rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk.  Z ukladania Cookies spoločnosťou Google sa môžete úplne odhlásiť po naištalovaní rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pre zablokovanie Cookies ostatných poskytovateľov upravte nastavenia internetového prehliadača alebo zákážte používanie súboro Cookies vo Vašom prehliadači.

Prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača si môžete sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať, a to napríklad tak, že nebudete hneď od začiatku akceptovať žiadne Cookies alebo tieto budete akceptovať len na požiadanie, alebo sa rozhodnete, že Cookies budú po každom ukončení prehliadania webových stránok vymazané.

Návod na správu Cookies podľa Vášho prehliadača:

4.  Reklamné služby súvisiace s používaním webových stránok

Na našich webových stránkach využívame služby Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pre meranie úspechu našich reklám umiestnených na Google (AdWords). Pokiaľ sa na naše stránky dostanete cez s reklamu v Google, založí sa na vašom prehliadači Cookie. Tieto Cookies neslúžia na osobnú identifikáciu.

Pomocou Google Conversion Tracking môžeme my a Google rozoznať, že niekto klikol na našu reklamu umiestnenú  na Google a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Google Conversion Tracking slúžia výhradne pre zostavenie štatistík o úspechu a využívaní našich kampaní AdWords. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.

Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekdo klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná. Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.

Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavení popísaných v bode 3. Cookies pre tento účel deaktivovať. 

5.  Newsletter – e-mailový magazín

Pokiaľ sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu newslettera, potrebujeme k tomu vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás obdržíte potvrdzovací e-mail. Prihlásenie k odberu je platné až v okamihu kliknutia na link, uvedený v potvrdzovacom e-maily.  Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné a budú použité výhradne pre účely zasielania Newsletteru. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a ďalších vašich dobrovoľne uvedených údajov na tu uvedený účel. Kontaktné údaje môžu byť za účelom doručenia a anonymného vyhodnocovania štatistík čítanosti e-mailu spracovávané tretími stranami a to:

 •          Mailchimp
 •          Ecomail
 •          MailPoet

Z Newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť, napríklad tak, že využijete odhlasovaí link v spodnej časti každého e-mailu.

Pokiaľ pri prihlásení uvediete dobrovoľne ďalšie údaje o Vašej osobe (meno, priezvisko), použijeme tieto údaje len za účelom pripojenia osobného oslovenia k vášmu Newsletteru. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať, pričom link na to určený nájdete v dolnej časti Newslettera. Následne sa tieto dobrovoľné dodatočné údaje obratom vymažú alebo zmenia podľa vášho zadania.

6.  Kontaktné údaje a on-line formuláre

Pokiaľ požiadate o spätné kontaktovanie prostredníctvom e-mailu alebo niektorého z kontaktných formulárov na tejto webstránke, budú Vaše osobné údaje spracúvané ako oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať používateľa a poskytnúť návrh spolupráce, odpoveď na otázku alebo poradenstvo. Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov v kontaktných on-line formulároch je na základe slobodného uváženia a dobrovoľné; poskytnutie niektorých údajov je však nevyhnutné na to, Vaša požiadavka mohla byť spracovaná.

Zhromažďované osobné údaje, ktoré používateľ môže poskytnúť prevádzkovateľovi:

 •          meno a/alebo priezvisko (nevyhnutné)
 •          e-mailová adresa (nevyhnutné)
 •          telefónne číslo (nevyhnutné)

Kontaktné údaje sú spracovávané interným CRM systémom prevádzkovateľa a/alebo nástrojmi tretích strán, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené riadne sprostredkovateľské zmluvy o použití a spracovaní osobných údajov:

 •          Pipedrive
 •          SalesManago
 •          Bitrix24

Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom on-line formulárov sú spracovávané po dobu 2 roky a následne sú z príslušných formulárových databáz automaticky odstránené.

7.  Zabezpečenie webstránok

Všetky dáta umiestnené na upstudio.pro a jej subdoménach sú chránené šifrovaným pripojením SSL, čo znemožňuje ich únik počas prenosu alebo kontaktu s našou webstránkou.

8.  Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona (§28):

 • Ako dotknutá osoba, máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,
  • blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu.
 • Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ budete informovaný v lehote 30 dní;
 • Môžete podať oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu.

COOKIE POLICY

By continuing to use this site you agree to our use of cookies as described in this Cookies Policy.

In this section you will find information about the cookies that may be set when you visit this website and how to reject or delete those cookies.

TOPICS:

 • How to control and delete cookies
 • List of the main cookies on this website
 • Third Party Cookies
 • Local Shared Objects (Flash Cookies)
 • Admin and members areas of this website

1. HOW TO CONTROL AND DELETE COOKIES

This website will not use cookies to collect personally identifiable information about you. However, if you wish to restrict or block the cookies which are set by this website you can do this through your browser settings. The Help function within your browser should tell you how. Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org which contains comprehensive information on how to do this on a wide variety of browsers. You will also find details on how to delete cookies from your computer as well as more general information about cookies. For information on how to do this via the browser on your mobile phone you will need to refer to your handset manual.

Please be aware that restricting cookies may impact on the functionality of this website.

This website uses services provided by other companies (e.g. Google, Facebook ) who also set cookies on this website on our behalf in order to deliver the services that they are providing.

If you would like more information about the cookies used by these suppliers, as well as information on how to opt-out, please continue reading.

2. LIST OF THE MAIN COOKIES ON THIS WEBSITE

This is a list of the main cookies set by this website, and what each is used for.

Cookie Name Purpose
PHPSESSID quickscore This is a session cookie stored in the computer’s memory only during a user’s browsing session and are automatically deleted from the user’s computer when the browser is closed.   This cookie stores a session ID that is not personally identifiable to users, allowing the user to move from page to page without having to log-in repeatedly. Session cookies are never written on the hard drive and they do not collect any information from the user’s computer. Session cookies expire at the end of the user’s browser session and can also become no longer accessible after the session has been inactive for a specified length of time, usually 20 minutes. This cookie may also be used to store information such as the contents of a shopping cart or to provide feedback messages to users during your browsing session.
ref_check This session cookie is set to true if you have been referred from one of our sister sites. This is checked using the referrer url.

3. THIRD PARTY COOKIES

This website uses a number of suppliers who also set cookies on this website on its behalf in order to deliver the services that they are providing. If you would like more information about the cookies used by these suppliers, as well as information on how to opt-out, please see their individual privacy policies listed below.

Google Analytics

COOKIE FURTHER INFORMATION
__utmb __utmc __utma __utmz __utmv __utmx This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics sets a number of cookies in order to evaluate your use of this website and enable us to carry out actions including (but not limited to) :   Tracking the number of visitors to this website.Monitoring the number of users on the website at any given time.Analysing popular content on this website. Google stores the information collected by these cookies on servers in the United States. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.  By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. How to reject or delete this cookie
www.google.com

We sometimes embed photos and video content from websites such as YouTube, Vimeo and Flickr. As a result, when you visit a page with content embedded from, for example, YouTube, Vimeo or Flickr, you may be presented with cookies from these websites. This website does not control the dissemination of these cookies.

You should check the relevant third party website for more information about these.

You are able to opt out of Google Advertising Features by following the below steps:

 1. Visit the Allow & block ads tab.
 2. In the sidebar, make sure that “Content” is selected.
 3. In the horizontal bar across the top of the page, click the Ad serving tab.
 4. Use the controls on the page to block the ad formats that you don’t want to appear on your web pages.

Sharing Tools

We would like to draw your attention to the fact that this website now carries embedded ‘share’ buttons to enable users of the site to easily share articles with their friends through a number of popular social networks.

Examples of Social networks that provide sharing services are:

 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • LinkedIn

Sharing may be faciliated by the use of 3rd party services provided by other companies, for example, ShareThis (www.sharethis.com)  or AddThis (www.addthis.com)

These sites may set a cookie when you are also logged in to their service. this website does not control the dissemination of these cookies and you should check the relevant third party website for more information about these.

Login Tools

This website may use a 3rd party service to allow users to login with an account the user holds with a Social Networking site. Examples of this are the ability to sign in with Twiiter or Facebook accounts. This website does not control the dissemination of these cookies which are used authenticate users.

4. LOCAL SHARED OBJECTS (FLASH COOKIES)

This website may use the Adobe Flash Player to deliver its video content using services or software.

Software and services we use include:

To improve user experience, Local Shared Objects – or Flash Cookies as they are commonly known – are employed to provide features such as auto-resume and for saving your preferences. Flash Cookies are stored on a user’s terminal much the same as cookies are, however it is not possible to manage them at browser level in the same way.

How to disable Flash Cookies:

The Adobe website provides comprehensive information on how to delete or disable Flash cookies either for a specific domain like bbc.co.uk or for all websites – see www.adobe.com for details. Please be aware that restricting the use of Flash Cookies may affect the features available to you for Flash based applications such as this website iPlayer.

Please note that if you disable your Flash cookies for this website you may be unable to watch video content

5. ADMIN AND MEMBERS AREAS

This website contains areas which are not accessible without logging in using a username and / or password. These restricted areas are used for a range of activities including the administration of the website, the provision of members only content, and management of users profiles.

Access to these areas is controlled by a Session Cookie which is deleted automatically at the end of your browsing session, however if you choose to tick a ‘remember me’ checkbox to automatically log you in to the account this is managed with a standard Cookie that will be set to persist for a long period of time. This may also be achieved by the use of 3rd party systems like Facebook connect.

Within these restricted areas other cookies may be set automatically. These cookies are associated with scripts and applications that are used as part of the administration system (for example by WYSIWG content editors).